35568 22 333 333 contact@ahrs.al/
A duken stresuar punonjësit tuaj?

A duken stresuar punonjësit tuaj?

Nga nje seminar  i David Beeney, nga nje shoqate e këshillimit të shëndetit mendor ‘Breaking the Silence’ për të diskutuar me profesionistë të HR, se si të afrohen duke ofruar mbështetje për nevoja të shëndetit mendor brenda një organizate. Sipas statistikave...