Call: 067 200 2474 contact@ahrs.al

ARKITEKT/E, INTERIOR DESIGNER në TIRANË

Full time Albanian HR Solutions in Construction Email Job

Përshkrimi i Punës

Kërkesa/ Kualifikime:
– Të kenë përfunduar arsimin e lartë për Arkitekturë.
– Të kenë njohuri ne Autodesk AutoCAD, Visual Studio 3D.
– Të ketë njohuri në Google Sketch Up, Adobe Photoshop.
– Njohuri shumë të gjuhës Angleze.

Other jobs you may like