35568 22 333 333 contact@ahrs.al/

ASISTENT/E NE DEPARTAMENT SHITJESH në TIRANË.

Full time Albanian HR Solutions in Sales & Marketing Email Job

Përshkrimi i Punës

Kërkesa/Kualifikime:
– Kandidatët duhet të kenë përfunduar arsimin e lartë.
– Preferohet të ketë eksperiencë pune të mëparshme kryesisht në shërbim klienti.
– Njohuri shumë e mirë e gjuhës Angleze.
– Aftësi shumë të mira komunikimi.
– Njohuri shumë të mira të paketës MS Office.

Other jobs you may like