Call: 067 200 2474 contact@ahrs.al

DATABASE ADMINISTRATOR në TIRANË

Full time Albanian HR Solutions in IT Email Job

Përshkrimi i Punës

Kërkesa/ Kualifikime:

-Të kenë eksperiencë pune minimumi 3 vite në profil.
– Të kenë njohuri të mira të MS SQL Server.
-Të kenë njohuri të mira të gjuhëve të programimit.
-Të kenë njohuri të mira të sistemeve operative dhe aplikacioneve baze.
-Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze.

Other jobs you may like