35568 22 333 333 contact@ahrs.al/

Përshkrimi i Punës

– Të ketë përfunduar studimet e larta për Financë dhe Kontabilitet në nivel bachelor.

Preferohet të ketë përfunduar studimet master për Administrim Biznes

– Të ketë minimumi 5 vite eksperiencë pune në financë në nivel menaxherial.

– Preferohet të ketë CPA .

– Të ketë njohuri shumë të mira në përdorimin e paketes Microsoft Office.

– Të njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze.

Required skills