Call: 067 200 2474 contact@ahrs.al

HORECA SALES SPECIALIST ne TIRANË.

Full time Albanian HR Solutions in Hospitality , in Leisure, Travel & Tourism , in Travel Email Job

Përshkrimi i Punës

Kërkesa/Kualifikime:
– Të kenë përfunduar arsimin e lartë.
– Eksperiencë pune në shitje, në FMCG.
– Aftësi shumë të mira komunikimi.
– Të kenë njohuri të mirë të gjuhës Angleze.
– Të kenë leje drejtimi të automjetit.