35568 22 333 333 contact@ahrs.al/

Përshkrimi i Punës

Kërkesa/Kualifikime:
– Të kenë përfunduar arsimin e lartë.
– Eksperiencë pune në shitje, në FMCG.
– Aftësi shumë të mira komunikimi.
– Të kenë njohuri të mirë të gjuhës Angleze.
– Të kenë leje drejtimi të automjetit.