35568 22 333 333 contact@ahrs.al/

INXHINIER/E KANTIERI në TIRANË

Full time Albanian HR Solutions in Construction , in Engineering Email Job

Përshkrimi i Punës

Kërkesa/Kritere:
– Të kenë përfunduar studimet e larta në profilin Inxhinieri Ndertimi.
– Të kenë minimumi 2 vite eksperiencë pune në Punime Civile (konstruksion & rifinitura) –
Principet dhe praktikat në perdorimin e programeve kompjuterike (CAD, EXEL, MS-PROJECT,
(ose PRIMAVERA) etj.)
– Aftësi për të menaxhuar projekte dhe kontrata të ndryshme specifike që perfshihen në
projekte ndërtimi.

Other jobs you may like