35568 22 333 333 contact@ahrs.al/

INXHINIER MEKANIK në FIER

Full time Albanian HR Solutions in Engineering Email Job

Përshkrimi i Punës

Kërkesa/ Kualifikime:
– Të kenë përfunduar studimet e larta në profilin Inxhinieri Mekanike.
– Të kenë eksperiencë pune minimumi 2 vite në fushën Oil & Gas.
– Të kenë njohuri të mira të instrumenteve matëse të presionit, temperaturës dhe prurjes si
dhe njohuri të funksionimit të pompave.
– Të kenë njohuri të grupit të produkteve: tuba, rakorderi, saraçineska.

Other jobs you may like