Call: 067 200 2474 contact@ahrs.al

JAVA 2EE DEVELOPER SENIOR në ITALI

Full time Albanian HR Solutions in IT Email Job

Përshkrimi i Punës

Nivel SENIOR
– Kërkesa/Kualifikime:
– Eksperiencë pune minimumi 3 vite në profil.
– Ekperiencë në Open- Xchange software.
– Eksperiencë në Cyrus, Postfix dhe Ejabberd.
– Njohuri të mira të protokoleve WebRTC video (via browser), SIP, XMPP, BOSH dhe
ActiveSync.
– Njohuri shumë të mira të Java dhe JEE dhe OSGI frameworks për zhvillimin e përbërësve
bazë të platformës.
– Njohuri shumë të mira në dizenjimin e platformave bazuar në JBoss, XML, Apache Web
Server, LDAP, MySql, WS REST.
– Njohuri shumë të mira të gjuhës Italiane dhe Angleze.

Other jobs you may like