Call: 067 200 2474 contact@ahrs.al

MENAXHER/E MIRËMBAJTJE në VLORË.

Full time Albanian HR Solutions in IT Email Job

Përshkrimi i Punës

Kërkesa/Kualifikime:
– Të kenë përfunduar arsimin e lartë në një nga degët (Inxhinieri Elektrike, Inxhinieri
Elektronike, Inxhinieri Mekanike).
– Të kenë minimumi 2 vite eksperiencë pune në menaxhimin e mirëmbajtjes së sistemeve:
elektrike, të automatizuara, elektronike, zjarri, sistemeve CCTV, akses kontroll.
– Të kenë aftësi koordinimi në punimet elektrike, elektronike, sisteme BMS etj.
– Të kenë eksperiencë në CAD dhe MS perbën avantazh.
– Njohja e gjuhës Angleze (teknike është avantazh).

Other jobs you may like